Huidkanker gelaat

In Nederland is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker en de aantallen blijven ieder jaar stijgen.

Huidkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten (meer dan 60.000 patiënten per jaar) en de aantallen stijgen ieder jaar weer. Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt huidkanker. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is de zon. 

De drie meest voorkomende vormen van huidkanker zijn:

    • Basaalcelcarcinoom (BCC): Meest voorkomende soort huidkanker. Dit is de minst gevaarlijke vorm van huidkanker. Deze vorm van huidkanker moet wel behandeld worden, maar zaait bijna nooit uit. Aangezien een basaalcelcarinoom langzaam steeds groter wordt, is het belangrijk hier vroeg bij te zijn. Hoe kleiner, hoe makkelijk het weg te halen is. Soms zit een basaalcelcarcinoom op een vervelende plek, zoals bijvoorbeeld de op neus of het ooglid en kan een kleine tumor al lastig zijn om weg te halen. Onze plastisch chirurgen zijn hier in gespecialiseerd en zullen dit altijd op zo een manier doen dat de littekens zo min mogelijk opvallen.
    • Plaveiselcelcarcinoom (PCC): Ongeveer 15% van alle huidtumoren is een plaveiselcelcarcinoom. Plaveiselcelcarcinomen kunnen agressiever groeien, om deze reden worden PCC's wat ruimer weggehaald dan een BCC. Ook is er meer kans op uitzaaiingen, zeker als het PCC wat groter is. Bij PCC's groter dan 2 cm wordt altijd aanvullend onderzoek verricht. Meestal een echo van de meest dichtlijzijde klierstations. Een echo kan niet plaatsvinden in de Friesland Kliniek, maar uw plastisch chirurg zal dit dan voor u regelen in het Medisch Centrum Leeuwarden, het kan zijn dat de gehele behandeling daar plaats vindt. 
    • Melanoom​: Ongeveer 12% van alle soorten huidkanker is melanoom. Een melanoom ontstaat meestal uit een ‘gave’ huid, maar kan ook ontstaan uit een bestaande moedervlek. Een melanoom zaait sneller uit dan andere vormen van huidkanker, snelle behandeling is essentieel om dit te voorkomen. Bij de behandeling van een melanoom wordt altijd eerst het hele melanoom met een kleine marge hier omheen weggehaald. Dit wordt opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Hierna vindt altijd nog een tweede operatie plaats, waarbij afhankelijk van de pathologische kenmerken van het melanoom, meer of minder omliggende huid wordt weggehaald. In veel gevallen zal ook een schildwachtklier procedure worden uitgevoerd. Deze behandeling vindt in het MCL plaats.  

Agressieve vormen van huidkanker

Meer agressieve vormen van huidkanker, zoals het PCC (>2cm) en een melanoom, worden ook altijd gemeld in een multidisciplinair overleg hoofd-hals oncologie in het Medisch Centrum Leeuwarden, aldaar wordt samen met andere specialismen (onder ander Hoofdhals chirurgen, KNO artsen, dermatologen, radiotherapeuten, internist-oncoloog, nucleair geneeskundige, bestralingsartsen en radiologen) besproken wat voor u de beste behandeling is. Dit zal daarna met u besproken worden, zo bent u verzekerd van de juiste behandeling.

Behandeling

Indien u bij ons komt met een verdachte huidafwijking, zullen we vaak een biopt nemen. Dit is een klein hapje uit de huidafwijking. Dit biopt sturen we op voor pathologisch onderzoek en na ongeveer 5 werkdagen weten we dan precies wat de huidafwijking is. Op basis van de uitslag van de patholoog wordt een behandeling voor gesteld. Soms hoeft er niet geopereerd te worden, bijvoorbeeld omdat het geen huidkanker is en u zich verder niet aan de afwijking stoort of doordat het nog een voorloperstadium is van huidkanker. Indien nodig verwijzen wij u dan door naar een dermatoloog.

Als blijkt dat de huidafwijking wel weggehaald moet worden, vindt dit plaats onder lokale verdoving. Uw plastisch chirurg zal eerst de plaats van de huidkanker, met een reepje gezonde huid er omheen (marge), aftekenen, daarna verdoven en vervolgens steriel afdekken.

Bij het aftekenen van de huidafwijking wordt rekening gehouden met aanwezige huidlijnen,de cosmetische regio's in uw gelaat en eventueel aanwezige rimpels, zodat de littekens nadien zo onzichtbaar mogelijk zijn. 

Bij het verdoven maken we gebruik van een gebufferde oplossing. Dit zorgt er voor dat de verdoving veel minder "branderig" aanvoelt. Hiermee is het ongemak voor de patiënt minimaal. Na het wegsnijden wordt er voor gezorgd dat er geen bloedingen zijn. Dit bereiken we door kleine bloedvaatjes dicht te branden. Als laatste wordt de wond gehecht  en gaan er hechtpleisters op. Het weefsel dat is weggehaald wordt opgestuurd voor pathologisch onderzoek, om te kijken of de huidkanker volledig is verwijderd. Vaak is dit het val, indien dit niet het geval is, zal het litteken met nog een extra stukje huid moeten worden weggehaald. Als de operatie klaar is mag u gelijk weer naar huis, het is veelal niet verstandig om zelf te rijden.


Nazorg na de operatie

Dit is een beetje afhankelijk van de plek waar de huidafwijking is weggehaald. In het algemeen geldt: laat een drukverband in ieder geval 48 uur zitten. Litteken moet minimaal 24 uur droog blijven. Hechtpleisters laten zitten totdat de hechtingen verwijderd worden of wondcontrole. Ons advies is om de eerste week niet te sporten of (zwaar) lichamelijke arbeid te verrichten.
Na 7 tot 14 dagen worden de hechtingen verwijderd. Pas de eerste 6 weken goed op met blootstelling aan te veel zonlicht. Dit kan een bruine verkleuring van de huid veroorzaken juist in het geopereerde gedeelte. Wij adviseren om een zonnecrème SPF50 te gebruiken om dit te voorkomen. 

 

Vriescoupe procedure / WISFA / Modified Mohs

Dit zijn allemaal benamingen voor een behandeling waarbij het nodig is dat gelijk bekend is of de huidkanker in zijn geheel is weggehaald. Reden hiervoor is meestal dat ingeschat is dat, na weghalen van de tumor, het ontstane defect niet makkelijk te sluiten is en gebruik gemaakt moet worden van omliggende huid. Als er gebruik gemaakt moet worden van de omliggende huid, moet uw plastisch chirurg eerst weten of de tumor geheel verwijderd is. Na weghalen van de tumor zal deze gelijk per taxi naar de pathologie worden gebracht alwaar het weefsel meteen wordt onderzocht. Na ongeveer 45 minuten weten we de uitslag en kunnen we de wond gaan dicht maken. Uw plastisch chirurg heeft jaren ervaring met dit soort defecten en weet verschillende technieken om dit zo onzichtbaar mogelijk te doen. Deze techniek is erg patiënt vriendelijk, zo hoeft u niet enkele dagen te wachten op de uitslag alvorens de wond weer kan worden gesloten.